020 77 802 75
06 83 202 115
Eetstoornissen

eetstoornissenWord je wakker met de gedachte wat je vandaag wel of niet van jezelf mag eten?

Ben je gemotiveerd om te winnen van jouw gevecht met eten? Ik ondersteun je graag! 

Zelf ben ik hersteld van boulimia en ontzettend dankbaar dat dwangmatig eten vandaag geen issue meer is.

Ik bied je een persoonlijke aanpak gericht op de onderliggende problematiek van jouw eetprobleem. Dit betekent dat ik niet werk vanuit een protocol maar echt vanuit wie jij bent.

Verschillende eetstoornissen die ik behandel:

Boulimia nervosa

Is een eetstoornis waarin je terugkerende eetbuien hebt gevolgd door één of meer van de volgende handelingen die de opname van het voedsel compenseren en je gewichtstoename verhinderen.

  • laxeren
  • vasten
  • overgeven
  • overmatig sporten

Het gaat echt om het eten en niet om het stillen van je honger. De drang om te eten lijkt op een verslaving. Boulimia noem ik dan ook wel eetverslaving.

Tijdens een eetbui werk je grote hoeveelheden eten naar binnen en heb je het gevoel de controle over je eetgedrag totaal kwijt te zijn.

Je kan niet meer stoppen met eten. Tijdens een eetbui raak je in een veranderde bewustzijnstoestand (tunnel) vergelijkbaar met andere verslavingen. Er komen bepaalde chemische stoffen vrij in de hersenen die dit veroorzaken. Dit geldt ook voor het overgeven waar je een “High” kan ervaren (gevoel van ontlading).

Eetbuienstoornis

Afgekort (EBS) Engels: Binge Eating Disorder (BED).  Wanneer je lijd aan deze stoornis neem je net als bij Boulimia nervosa grote hoeveelheden voedsel tot je. Maar in tegenstelling tot Boulimia ontbreekt de drang om gewichtstoename te compenseren.

Als gevolg hiervan ontstaat meestal overgewicht of zelfs obesitas. De schaamte hierover kan vervolgens leiden tot meer psychische problemen en meer eetbuien. Een bijkomend probleem is dat je vaak kiest voor ongezond voedsel met als gevolg ernstig overgewicht en verhoogde kans op hart en vaatziekte diabetes en andere ziektes.

Laat het niet zo ver komen. laat je ondersteunen en helpen! Contact

Anorexia nevosa

Anorexia nervosa is een eetstoornis, waarbij je een vervormd beeld van je eigen lichaam hebt, een grote angst hebt om dik te worden en probeert een normaal lichaamsgewicht tegen te gaan.

Alles wat te maken heeft met eten, gewicht en lichaamsomvang is een obsessie. Je telt voortdurend calorieën en tobt over wat je wel of niet zou moeten eten. Voedsel wordt slechts als “toegestaan” beschouwd als het weinig calorieën bevat; vooral suikers, granen en vetten zijn taboe.

Je bent verslaafd aan de controle/macht die je denkt te hebben en gaat ermee door, zelfs als je al sterk vermagerd bent. Het moeilijke van dit probleem is dat je zelf vaak niet in de gaten hebt dat je een probleem hebt.

Overbescherming of conflicten binnen het gezin kunnen naast culturele factoren als overtuigingen over slankheid ten grondslag liggen aan deze hardnekkige problematiek.

In de reguliere zorg ligt de nadruk vaak op herstel van een gezond eetpatroon. Er wordt gebruik gemaakt van belonen en straffen terwijl het doorbreken van perfectionisme, het vergroten van zelfliefde, verandering van je zelfbeeld  en het ontwikkelen van emotioneel bewustzijn naar mijn inziens veel belangrijker is.

Orthorexia nervosa

Orthorexia nervosa is een eetstoornis die verwant is aan anorexia nervosa. Het belangrijkste kenmerk van de aandoening is dat wanneer je  eraan lijdt, een obsessie hebt voor gezond eten. Als gevolg hiervan mijd je bepaalde soorten voedsel, met name voedsel dat vet, gluten of conserveringsmiddelen of e nummers bevat. Je doet dit op een extreme manier waar je ongelukkig van wordt. Dit betekent niet dat er geen gegronde redenen kunnen zijn om een bepaalde eetfilosofie na te willen leven. Ik wil je ondersteunen bij het naleven van jouw persoonlijke filosofie maar ook zorgen dat je zonder schuldgevoel een gelukkig en bovenal gezond leven kan lijden.

Wat is een tekort aan emotioneel bewustzijn?

Een tekort aan emotioneel bewustzijn is een van de kernsymptomen van een eetstoornis. Dit betekent dat je  niet in staat bent je gevoelens bewust te voelen en te benoemen. Hierdoor kun je niet aan je echte onderliggende behoeften en verlangens voldoen.

Wanneer je wel kan voelen wat zich aandient en deze gevoelens ook kan benoemen, dan ben je in staat om op een andere manier aan je behoeften te voldoen. Je hoeft algemene onrustgevoelens dan niet meer weg te eten, jezelf uit te hongeren om controle over je leven te hebben. Je laat al je gevoelens naar de oppervlakte komen inplaats van  ze te onderdrukken.

Perfectionisme

Perfectionisme, een ongezond streven naar volmaaktheid ligt vaak ten grondslag aan deze problematiek. Dit perfectionisme komt voort uit een verlangen naar liefde, aandacht, erkenning en bevestiging. Achtergrond is vaak dat er hoge eisen en verwachtingen van de ouders of omgeving gesteld werden met als gevolg drang naar perfectionisme en-of eigenwaarde problematiek.

Eigenwaarde zelfliefde

Eetstoornissen zijn echte verslavingen. Het is meer dan je zorgen maken over je gewicht en je figuur. Met een eetstoornis heb je vaak een negatief zelfbeeld. Je kan last hebben van faalangst, wijst je zelf regelmatig af en kan  slecht omgaan met frustraties.

Eetstoornissen ontstaan meestal door een combinatie van psychische, sociale en biologische factoren. Het is moeilijk om uit eigen kracht een eetstoornis  te overwinnen. Wacht niet af en zoek hulp. Door behandeling overwint 40-60% van de mensen de eetstoornis.Bij ongeveer eenderde blijft de eetstoornis bestaan, maar worden de problemen wel kleiner en kan het leven weer meer hanteerbaar worden.

Kun jij je in één van bovenstaande eetstoornissen herkennen, vraag dan om hulp? Als je het eetprobleem alleen had kunnen oplossen dan had je dit al lang gedaan.

Wanneer je je niet in een van deze stoornissen kan vinden, maar wel obsessief met eten bezig bent en/of met afvallen, jo-jo-en etcetera, kun je ook contact met mij opnemen. Wellicht kan ik  dan voorkomen dat er een progressief verloop ontstaat in de richting van een eetstoornis.

Laten we samen kijken waar jouw eetprobleem  vandaan komt  en welke functie het heeft zodat we daar vervolgens mee aan de slag kunnen. Ook  jou gun ik vrijheid van obsessie met eten .

Meer weten over mijn werkwijzeOf weet je genoeg?

Maak een afspraak voor een eerste gesprek. Je kunt dan onderzoeken of ik daadwerkelijk iets voor je kan betekenen.