Privacy

We gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Die eisen vullen we gezien ons werkveld aan met die betreffende beroepsethiek.

Vastleggen en verwerking
Wij bewaren alleen persoonsgegevens waarvan meteen duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Je kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens via deze pagina.

Je klikgedrag en andere bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het IP-adres van uw computer kan worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Deze gegevens worden door ons niet aan derden verstrekt, tenzij we daar juridisch toe worden verplicht.

Websites van andere partijen
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met onze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen.

Wijzigingen in deze verklaring
Het internet verkeert in constante staat van verandering. Wij behouden ons daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Laatst gewijzigd op 13 februari 2016