East Meets West

Mijn werkwijze is gebaseerd op de humanistische stroming. Dit betekent dat jij als cliënt ten alle tijden je eigen pad bewandelt en zelf je doelstellingen kiest. Geen betutteling of normen en waarden die jou worden opgedrongen vanwege een bepaalde visie. Mijn stijl is empatisch en altijd zonder enig oordeel.

Ik werk samen met jou eerst aan je ongezonde destructieve gedrag, wat wil zeggen dat we jouw persoonlijke onthouding gaan definiëren, passend bij jouw problematiek.

Er zijn verschillende vormen van onthouding namelijk:

 • lichamelijk;
 • mentaal/emotioneel;
 • spiritueel.

Fysieke onthouding

Het stoppen met drinken of gebruiken is een voorbeeld van fysieke onthouding maar omvat nog veel meer, wat we in de sessies verder zullen uitdiepen. Voor gedragsmatige verslavingen en eetstoornissen zijn er andere voorbeelden van onthouding. Fysieke onthouding is altijd het beginpunt van je herstel.

Emotionele onthouding betekent (om) dat je jezelf gaat onthouden van:

 • negatieve gedachten;
 • je stopt met jezelf af te wijzen;
 • je stopt met people pleasen;
 • je kiest ervoor je gevoelens te voelen inplaats van te ontkennen en weg te duwen;
 • je neemt afscheid van relaties die niet voedend zijn.

Spirituele onthouding betekent onder andere dat je:

 • kwetsbaarheid als kracht gaat ervaren inplaats van als een zwakte;
 • overgave aan het leven inplaats van controle over het leven;
 • een relatie gaat ontwikkelen met jouw hogere zelf of een hogere macht
 • je gaat je verbinden met jezelf en met anderen inplaats van isoleren

Fysieke, emotionele en spirituele onthouding zorgen uiteindelijk voor groei op alle vlakken van je leven.

Wanneer je lichamelijke onthouding gedefinieerd hebt en enige tijd hebt ervaren kun je aan de slag met je mentaal, emotionele en spirituele onthouding en ontwikkeling.

Bij middelen verslaving geldt als onthouding:

 • abstinentie van alle geest veranderende middelen;
 • abstinentie van jouw specifieke middel.

Gecontroleerd gebruik behoort tot de keuzemogelijkheid voor diegene die nog niet de fase van afhankelijkheid bereikt hebben.

Bij gedragsverslavingen geldt als onthouding:

Bottomlines opstellen die jouw plan van onthouding definiëren.

Bijvoorbeeld:

 • seksverslaving: stoppen met porno kijken;
 • relatieverslaving: geen contact met je ex;
 • co-verslaving: geen invloed uitoefenen op je verslaafde partner of ander familielid in de hoop dat de persoon verandert (controleren);
 • codependentie: geen ja zeggen voordat je er rustig over hebt nagedacht;
 • eetstoornissen: in overleg met jou een op maat samengesteld voedselplan.

Werkwijze oude wonden helen

Nadat je een periode vrij bent van een middel of gedrag, (fysieke onthouding) kunnen we gaan werken aan je dieperliggende patronen. Doordat je helder en bewust bent krijg je inzicht in je onderliggende pijn die je met jouw middel of gedrag hebt willen verdoven. Je kunt door middel van  triggers in het heden contact maken met opgeslagen pijnlichamen uit het verleden. Dan kun je de pijn gaan doorvoelen, integreren en loslaten.

Verschillende technieken uit de westerse therapie in combinatie met technieken uit de oosterse filosofieën zorgen voor een integraal geheel. Best of both worlds.

Tijdens de counselling sessies maak ik gebruik van verschillende technieken uit diverse therapeutische stromingen. Zowel reguliere als alternatieve methoden heb ik in mijn aanbod om te zorgen dat je abstinent wordt en blijft van jouw specifieke drug of choice, verslavende gedrag of eetstoornis.

Ik maak gebruik gebruik van technieken uit evidence based methoden als Cognitieve gedragstherapie, Motiverende gespreksvoering en Systemisch werken.

Maar maak ook gebruik van alternatieve methoden als Byron Katy, Helende reis, Innerlijk kind werk, delenwerk, PRI, hypnotherapie en NLP. Daarnaast zet ik meditatietechnieken als Vipassana en Mindfulness in om het emotioneel bewustzijn te bevorderen en het contact met je innerlijke stem te ontwikkelen.

Transformational breath® is een verbonden ademtechniek die een volledige pagina verdient op deze site. Deze verbonden ademtechniek kan een grote ondersteunende bijdrage leveren bij het herstellen van verslaving op alle niveaus. Fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Het is prachtig lichaamswerk wat je in contact brengt met je lijf wat vaak moeilijk is voor mensen met verslavingsproblematiek. Transformational breath®

Overige werkwijze tijdens de counselling gesprekken:

Educatie

Wat zijn verslavingen en eetstoornissen nu daadwerkelijk, welke functie hebben ze en wat zijn de gevolgen als je ze ze geen halt toeroept.

We kijken naar de mythe van wilskracht en naar de veelal niet werkzame manieren waarop de verslaafden, partners en familie leden de verslaafde proberen te helpen.

Voor wie is volledige abstinentie van het voorkeurs middel noodzaak en wie kan gecontroleerd gebruik nog als doel stellen. Dit geld tevens voor cliënten met een eetstoornis. Is onthouding van suiker en tarwe noodzaak of zijn er andere wegen die passend zijn.

Introductie zelfhulpgroepen

Iedereen die bij CCC in traject gaat laat ik kennismaken met de verschillende zelfhulpgroepen. Je kunt dan onderzoeken welke meerwaarde deze groepen en de bijbehorende stappen in jouw leven kunnen betekenen. 12 stappengroepen zijn spirituele groeiprogramma’s die de kans aanzienlijk vergroten op langdurig herstel maar zijn geen verplicht onderdeel van de werkwijze.

Motivatie

Bij het herstellen van verslavingen en eetstoornissen is motivatie van wezenlijk belang. Het verlangen om te stoppen met een middel of gedrag is een begin naar intrinsieke motivatie is een vereiste voor succes. Motivatie van binnenuit in plaats van motivatie opgelegd door vrienden, familie of partner.

Doordat er zowel voor als nadelen aan jouw verslaving zitten gaan we samen onderzoeken door middel van motiverende gespreksvoering welke voor en nadelen in jouw verslaving een rol spelen. De voordelen kunnen we mogelijk gaan vervangen voor constructiever gezonder gedrag en de nadelen zullen verdwijnen als gevolg van je onthouding.

Zelfcontrole technieken

Hoe ga je om met moeilijke momenten, negatieve gedachten of gevoelens van eenzaamheid, boosheid of verdriet? Hoe ga je om met sociale druk, risico volle situaties en trek zonder je onthouding te verliezen? Dit zijn vragen waar we uitgebreid mee aan de slag gaan.

Zelfliefde

Een automatisch gevolg van fysieke onthouding van middelen of dwangmatig eet of ander verslavingsgedrag is de toename van een goed gevoel over jezelf. Doordat je alle onderliggende destructieve patronen en pijnlichamen gaat loslaten kom je steeds dichter bij onvoorwaardelijk zelfliefde.

Terugvalpreventie

Tijdens de behandeling is er veel aandacht voor terugvalpreventie. Ik leer je hoe je een terugval kunt voorkomen maar ook hoe je kunt leren van een terugval. Helaas is terugval soms een onderdeel van het herstelproces. Desalniettemin zijn er veel gereedschappen die je kunt gebruiken om terugval te voorkomen. Wanneer je alle suggesties opvolgt die ik je aanbied kun je de kans op terugval verkleinen.

Verschil CCC en reguliere behandeling

Met reguliere zorg wordt over het algemeen de zorg bedoeld die wordt georganiseerd door de overheid en die wordt geaccepteerd door de wetenschap. Het is grof gezegd de zorg zoals die geleverd wordt door de verslavingszorg en zorg voor eetstoornissen die via de basisverzekering vergoed wordt.

Deze zorg is van groot belang voor mensen die geen andere keuze mogelijkheid hebben. Maar gelukkig zijn er meer mogelijkheden dan alleen reguliere zorg. Complementaire en alternatieve zorg bieden vaak andere oplossingen die men in de reguliere zorg niet kan bieden vanwege vastgestelde methodieken en protocollen.

De werkwijze die ik aanbied is complementair en alternatief. Dit betekent dat ik andere mogelijkheden bied dan de reguliere zorg en out of the box durf te denken. Doordat ik zelf verschillende verslavingen en een eetstoornis doorleefd heb, zowel actief als in herstel heb ik de mogelijkheid om vanuit mijn ervaring hulp te kunnen bieden. Alle methoden zowel regulier als alternatief die een bijdrage hebben geleverd aan mijn proces wil ik jullie aanbieden.

Spreekt mijn denkwijze je aan neem dan contact op zodat we kunnen onderzoeken of ik je kan bieden wat jij nodig hebt! Contact

X